SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia w naszej siedzibie w Warszawie w pełnym zakresie tematyki dotyczącej technologii malowania proszkowego, przygotowania powierzchni przed malowaniem, dostępnych materiałów powłokowych, sposobów utwardzania powłok proszkowych, specyfiki nakładania farb proszkowych na stali i metalach kolorowych, specyfiki nakładania farb proszkowych na materiałach nietypowych (szkło, tworzywa sztuczne, MDF), specyfiki wymagań stawianych przez systemy jakości (QUALICOAT, QUALANOD, QUALIDECO, SEASIDE) dla wyrobów aluminiowych stosowanych w architekturze, przepisów regulujacych pracę malarni, itp.

Na życzenie możemy preprowadzić szkolenie w dowolnym, ustalonym dwustronnie zakresie w siedzibie klienta.


DORADZTWO
TECHNICZNE

W ramach konsultacji technicznych oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów występujących w procesie malowania proszkowego. Nasza oferta obejmuje między innymi następujące, przykładowe zakresy usług:

  • pomoc w ocenie opłacalności budowy własnej malarni proszkowej w odniesieniu do cen usług malowania obowiazujących na rynku
  • pomoc w doborze optymalnego dla danego zastosowania sprzętu do malowania proszkowego
  • poprawa efektywnosci malowania proszkowego (przegląd procesu nakładania powłok i propozycje zmian)
  • obniżenie kosztów wykonywania powłok poprzez ujednolicenie grubości nakładanych powłok i poprawę organizacji pracy
  • pomoc we właściwym doborze zawieszek
  • pomoc w eliminacji występowania wad powłok
  • dobór właściwych do planowanego zastosowania materiałów powłokowych i środków przygotowania powierzchni.
 

SERWIS
Zgodnie z posiadaną wiedzą fachową i doświadczeniem oferujemy serwis techniczny urządzeń do malowania proszkowego w formie i w zakresie uzgodnionym dwustronnie z klientem. Posiadamy niezbędną wiedzę i oprzyrządowanie umożliwiajace przeprowadzanie napraw kabin do malowania proszkowego wykonanych z tworzyw sztucznych. Wykonujemy pomiary pieców, pomiary parametrów elektrycznych procesu napylania proszkowego i inne pomiary parametrów procesu, pozwalające na optymalizację malowania.
 

Kontakt w w sprawie szczegółowej oferty merytorycznej i cenowej
 
COPYRIGHT (C) 2010, TENSOR CONSULTING
STRONA GŁÓWNA   ::   O NAS    ::   PRODUKTY I USŁUGI   ::   DO POBRANIA   ::   KONTAKT